Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datuak ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS SA enpresaren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla (IFK: A48064018; egoitza soziala: LANDABASO B 48370, BERMEO, BIZKAIA). Hona hemen sistemaren helburuak, kontserbazio-epeak eta oinarri legitimatzaileak: Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egiteko aukeraren berri ere ematen da, baita ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS SA enpresak egin asmo dituen nazioarteko lagapenen eta transferentzien berri ere:

  • Helburua: Hautagaien datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea langileak hautatzea eta hautagaien curriculumak kudeatzea, aztertzea eta artxibatzea eta zuen kontsultei eta/edo eskaerei erantzutea
  • Kontserbazio-epea: Urte 1 CV-en kasuan eta gainerako kasuetan emandako baimena mantendu bitartean.
  • Oinarri legitimoa: Interes legitimoa.

Datuak babesteko indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko (ahazteko eskubidea), eramateko eta datuen tratamenduari aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta datu horiek tratatzeko emandako baimena ezeztatzeko ere. Horretarako, zure eskaera P.I. LANDABASO B 48370 (BERMEO, BIZKAIA) posta-helbidera edo atunsa@atunsa.com helbide elektronikora bidali beharko duzu. Kontrol-agintaritza eskudunarengana jo ahal izango du, egoki deritzon erreklamazioa aurkezteko. Marka batekin identifikatutako datuak (*) nahitaezko eta eskatutako eremutzat hartuko dira, eta, beraz, aurretik aipatutako helburuei ekiteko beharrezkotzat joko dira.
Datuak biltzeko inprimakia bidalita, ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS SA enpresaren pribatutasun-politika onartzen duzu.

Menu